Jít k hlavnímu obsahu
Andrej
Anna Štefaničová
Místnost s obrazy

Vystavující ve Slasti: červen 2020 – říjen 2020

Anna Štefaničová je od roku 2016 studentkou na Pražské akademii výtvarných umění v ateliéru malby Vladimíra Skrepla a jeho asistenta Jana Šerých.V roce 2018 byla na stáži v Ateliéru hostujícího umělce, který vedl britský konceptuální umelec Simon Starling. Od roku 2019 je ve stáži v Ateliéru fotografie 2, UMPRUM pod vedením Václava Jiráseka a Štěpánky Stein. Pro Annu Štefaničovou mezi hlavní inspirační zdroje patří naivní dětská tvorba, kterou čerpala ve výtvarných kroužcích v  Pražské DUMUM-e: ,kde působila jako lektorka. V roce 2019, díky této pracovní zkušenosti vytvořila výstavu pod názvem Šikula revival v Temporary parapet v Bratislavě. Kurátorka výstavy Alexandra Barth, mluví o Anniné práci takto: "Dětská, naivní či pouťová tvorba, jsou pro autorku hlavními inspiračními zdroji. To však v jejím případě nekončí formálním přebíráním vizuálních prvků. Annu zajímá kontext danných děl, myšlenkové koncepce a motivace, které stojí za jejich vznikem. Medota, kterou autorka používá, není vědomě strukturovaná a nemá objektivizující odstup. Zdá se, že se Anna noří do "jiných" tvořivých modelů, vezme je za své a až následně je konfrontuje s kontextem současného umění."