Jít k hlavnímu obsahu
Andrej
Bára Nováková
Místnost s obrazy

Vystavující ve Slasti: červen 2020 – říjen 2020

Bára studuje ve třetím ročníku bakalářského studia na FaVu (VUT) v Brně, v ateliéru Malířství 2 -
Luďka Rathouského.
Pohybuje se v médiu abstraktního obrazu. Abstraktního proto, že její obrazy nezachycují portét,
krajinu nebo zátiší, jsou nezobrazivé. Pojem abstraktní obraz nám poskytuje sice správnou, ale
pouze velmi nepřesnou představu.
Autorka absolvovala SUPŠ v Českém Krumlově, kde se věnovala malbě zátiší a objektů. V
pozvolném procesu nakonec dekonstruovala objekty na barevné plochy.
Obraz existuje i bez informace, co je jeho motivem. Pro autorku je nejdůležitější koncentrace na
kontinuální práci s obrazem a na obrazu. Výchozím stavem není nic než prázdné plátno a
možnosti, jež skýtají štětec a barvy. Tím se autorka blíží k samé podstatě malby a jejímu
procesu. Používá pouze barvu a tvary, které často vznikají náhodně, jako výsledek intuitivní
práce. Jakoby chtěla zachytit skrytý rytmus světa, vstupuje autorka ve stav klidu, z něhož
vyplývá rytmus a kompozice jejích obrazů.
Pohyb autorka vnímá jako univerzální životadárný princip, který se do svých obrazů snaží dostat.
Racionální ukotvení své práce se Báře hledá těžko, protože je vždy otevřenou věcí, a věcí právě
probíhající přítomnosti.
Do motivů obrazů a mentálního pozadí práce, volně prosakují autorčiny osobní zájmy. Můžeme
za ně považovat touhu po harmonickém duchovním životě, vztahování se ke světu přírody,
studium přírodních bylin, kosmogonie, metalurgie a mytologie.
Text napsal Vojtěch Dvořák