Jít k hlavnímu obsahu
Andrej
Hana Linhartová
Místnost s obrazy

Vystavující ve Slasti: listopad 2018 – květen 2020

Hana vystudovala střední grafickou školu v Jihlavě a odnesla si magisterský titul z ateliéru Malba 2 ak.mal. Martina Mainera na brněnské FaVU. Její pojetí malby je klasické, až archetypální: “Stejně jako je tomu u jeskynních maleb, hovořím i já ve svých malbách jazykem symbolů, nepracuji konceptuálně, spíš zachycuji obrazy, kterých si v každodennosti všimnu, nebo symbolickým způsobem zachytím svůj duševní stav, jako je to například v malbě "tygr”. Jsou to mé osobní příběhy, malá zastavení, zaujetí, vzkazy... Jsem fascinovaná univerzálním jazykem symbolů, které ač jsou vytaženy z osobního prožitku, mají schopnost mluvit k širokému okruhu obecenstva…”

více o autorovi

Více o autorovi

Hana vystudovala střední grafickou školu v Jihlavě a odnesla si magisterský titul z ateliéru Malba 2 ak.mal. Martina Mainera na brněnské FaVU. Její pojetí malby je klasické, až archetypální: “Stejně jako je tomu u jeskynních maleb, hovořím i já ve svých malbách jazykem symbolů, nepracuji konceptuálně, spíš zachycuji obrazy, kterých si v každodennosti všimnu, nebo symbolickým způsobem zachytím svůj duševní stav, jako je to například v malbě "tygr”. Jsou to mé osobní příběhy, malá zastavení, zaujetí, vzkazy... Jsem fascinovaná univerzálním jazykem symbolů, které ač jsou vytaženy z osobního prožitku, mají schopnost mluvit k širokému okruhu obecenstva…”

V současné době se Hana věnuje vedení ateliéru Malování kreslení Brno, kde pořádá kurzy pro děti i dospělé a vede taky malou kavárnu Café Ateliér. V minulosti již spoluzaložila a vedla kavárnu Zastávka. Svou vlastní tvorbu prezentuje na různých samostatných výstavách již od roku 2002. Výmalba místnosti ve Slasti není její první spoluprácí s týmem Lidi z Baru: “V posledních letech jsem se podílela na výtvarném zpracování vývěsního štítu pro Bar, který neexistuje, malbách v interiéru v baru Super panda cirkus, i na malovaných štítech na vánoční trhy…”

Více o její práci naleznete na stránkách www.malovanikreslenibrno.cz

Ke své místnosti ve Slasti se Hana rozhodla vyjádřit ocitováním básně od WIlliama Blakea. Říká k tomu: “Tuto místnost jsem nazvala "jeskyně”. Jeskyně je místo vnitřní i vnější – a pozor, možná se v ní skrývá Tygr.” Malby, které prostor zdobí, jsou výběrem z její aktuální tvorby. “Několik pláten, které zde můžete vidět, je zdobeno rámem, jsou to staré obrazy koupené v bazarech, které jsem s mírnou nadsázkou domalovala, či je zcela bezostyšně přetvořila. Snad mi to jejich původní autoři prominou,” dodává k tomu ještě Hanka.

Báseň pro Slast:

Tygr
Tygře, tygře, žhavě žhneš
v noci, jíž jak lesem jdeš!
Kdo vzal smrti její moc
a dal ti strašnou souměrnost?
V hloubi kde, kde v nebesích
planul oheň očí tvých?
Na čích perutích se vznese?
Která ruka plamen snese?
Který fortel, které ruce
utkaly tkáň tvého srdce?
Kdo, když srdce začlo bít,
strašný spár moh' vytvořit?
Kdo dal řetěz, kdo jej kul?
V které výhni mozek žhnul?
Která kovadlina, hmat
smí tu hrůzu do ruk brát?
Když pak hvězdy vrhly kopí,
jejich slzy nebe kropí,
moh' se, kdo tě stvořil, smát?
Beránka moh' udělat?
Tygře, tygře, žhavě žhneš
v noci, jíž jak lesem jdeš!
Kdo kdy smrti vezme moc
a dá ti strašnou souměrnost?
William Blake